Kotva
V příštích dnech vaříme
Pondělí 05.06.2023
Dop. svačina : 
Tvarohová pomazánka s pažitkou, chléb, salátová okurka, bílá káva
Polévka: 
Květáková polévka
Hl. jídlo: 
Vepřové na hořčici, bramborová kaše
Pití: 
džus, čaj ovocný s rooibosem, voda
Odp. svačina: 
Rohlík s máslem, banán
Úterý 06.06.2023
Dop. svačina : 
Cereálie s mlékem
Polévka: 
Zeleninová polévka s bulgurem
Hl. jídlo: 
Bretaňské fazole, pečivo
Pití: 
čaj lipový s medem, voda
Odp. svačina: 
Vaječná pomazánka, houska, kedlubna
Středa 07.06.2023
Dop. svačina : 
Loupáček, kakao
Polévka: 
Mrkvová polévka se zázvorem
Hl. jídlo: 
Hovězí na paprikách, rýže
Pití: 
čaj jablko-echinacea, voda
Odp. svačina: 
Sojový rohlík s ramou, jablko, mléčný koktejl
Čtvrtek 08.06.2023
Dop. svačina : 
Pomazánka z makrely, slunečnicový chléb, paprika, mléko
Polévka: 
Zeleninový vývar s ovesnými vločkami
Hl. jídlo: 
Řezanka, špagety
Pití: 
šťáva, čaj hruška-karob, voda
Odp. svačina: 
Knuspi chléb se žervé, mandarinka
Pátek 09.06.2023
Dop. svačina : 
Vaječné topinky, rajče, bílá káva
Polévka: 
Polévka z červené čočky
Hl. jídlo: 
Pečené kuřecí špalíky, brambor, kompot
Pití: 
čaj goji-limetka , voda
Odp. svačina: 
Bílý jogurt s javorovým sirupem, maliny

.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Informace a aktuality


DŮLEŽITÉ INFORMACE  


Zápis do ZUŠ Žandov pro školní rok 2021/2022

/upload/files/zus-zandov/zus-zandov-zapis.pdf (Velikost: 259.07 kB)

Vážení rodiče,

od 3. 5. se k prezenčnímu předškolnímu vzdělávaní navracejí v našem kraji všechny děti. Více informací naleznete v odkazu níže. Moc se na děti těšíme!

/upload/files/info-pro-rodice-znovuotevreni-ms/priloha-901631004-0-informace-pro-skoly-a-skolsky-zarizeni-zmeny-ke-3-5-final.pdf (Velikost: 285.7 kB)Milí rodiče,

 

vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si vás dovolujeme informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12. 4. 2021:

 

 

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:

 

Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání

Děti, jejichž zákonní zástupci jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

VSTUP DO MŠ:

 

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos /
 • bolest hlavy

 

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY:

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně – pondělí, čtvrtek - před zahájením výuky realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou - zákonným zástupcem. Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut.

Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout. Posledním vstupem rodiče s dítětem je v 7, 45h. Důvodem je, aby se prostředí vydezinfikovalo a nenarušoval chod vzdělávání.

Rodiče s dětmi půjdou vchodem do výtvarné třídy u ředitelny a pokud výsledky antigenních testů budou negativní, tak teprve půjdou do šatny a následně do třídy.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

V rámci ochrany zdraví dětí budeme maximálně využívat venkovního prostředí. Prosíme tedy:

 • vybavte v šatně červenou tašku náhradním oblečením od ponožek po mikinu
 • dejte do šatny HOLINKY, pláštěnku

 

Není naší povinností obhajovatrozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty, absolvovat nekonečné nekonstruktivní rozhovory. Naší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu splatnou legislativou. K těmto účelům využijte informační linky příslušných orgánů (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde pracují vyškolení odborníci, kteří vám dotazy zodpoví).

                            Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdraví v této nelehké době.Vážení rodiče,
z nařízení vlády se od 1. 3. 2021 uzavírá MŠ (viz odkaz níže)
https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

OČR si tentokrát vyplníte sami. Postupujte dle odkazu níže:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu


Od 27. 1. 2021 do 1. 2. 2021 se KRAJSKOU HYGIENICKOU STANICÍ uzavírá MŠ (školka je otevřena od 2. 2. 2021)

- důvodem je pozitivní zaměstnanec na Covid 19
- testování dětí proběhne v MŠ v pátek 29. 1. od 11:00h. 
- děti, které se testování neúčastní, musí dodržet karanténu do 7. 2. (včetně)
- děti, které budou testované a budou negativní nastoupí do MŠ
2. 2. 2021 
- OČR naleznete na stránkách ČSSZ, nebo po domluvě u paní ředitelky.

Přejeme pevné nervy a hlavně zdraví! 

Nouzový stav-šíření onemocnění COVID19  

Po dnešní poradě se zřizovatelem je přistoupeno 
k uzavření Mateřské školy v Horní Polici  z provozních důvodů a to od pondělí 
19. října 2020 do 1. 11. 2020.

Zákonným zástupcům je nabídnuto ošetřovné na děti do 10-ti let věku, kterou vyplní rodiče jako „Čestné prohlášení“,  že je MŠ uzavřena a odevzdají zaměstnavateli. V případě, že se nám dostane od nadřízených orgánů dalších podrobnějších informací, budou na našem webu ihned zveřejněny. Pro děti, které se připravují na zápis je distanční výuka povinná.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

 

V Horní Polici 19/10 2020                                                                      Ředitelka MŠ

                                                                                                  Stanislava Holovská9. 9. 2020
Toto opatření se týká pouze ve společných prostorách MŠ mimo dětí MŠ a pedagogických pracovníků.


19. 8. 2020
Třídní schůzky
Dne 27. 8. 2020 se konají třídní schůzky od 15:30 hodin.
Účast není povinná, ale rády přivítáme nejen rodiče nových dětí, ale taktéž stávajících dětí.
Program třídní schůzky:
- změna ŠVP Krok za krokem celým rokem
- seznámení se školním řádem
- kontrola dokumentů
- třídní fond
- akce školy
- platby (školné, stravné)
- manuál z MŠMT k provozu MŠ vzhledem ke Covid-19


3. 6. 2020
Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin:

Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin od 13. 7. 2020 do 23. 8. 2020.

Náhradní MŠ, kde stačí své dítě nahlásit, je MŠ Velká Bukovina (tel. 487 861 291), nebo MŠ Stružnice (tel. 487 861 140) v době od 17.8.-21.8. 2020. Jiný termín o prázdninách zajištěn není, pokud potřebujete, využijte dětské kluby, či se pokuste domluvit v jiné MŠ.

Přejeme krásné a pohodové léto!

25. 5. 2020
Úplata za školné v době mimořádného opatření pro MŠ i ŠD
/upload/files/uplata-za-skolne-v-dobe-mimoradnych-opatreni-pro-ms-i-sd/uplata-ms-brezen-cerven-2020.doc (Velikost: 45 kB)

/upload/files/uplata-za-sd-do-konce-roku/uplata-sd-brezen-cerven-2020.doc (Velikost: 45 kB)

/upload/files/uplata-za-skolne-schvalena-zrizovatelem-ou-za-obdobi-mimoradneho-opatreni/na-vedomi-uplata-starosta-covid-19.doc (Velikost: 27.5 kB)

11.5.2020
Znovuotevření MŠ-MANUÁL
/upload/files/znovuotevreni-pravidla/znovuotevreni-ep.pdf (Velikost: 520.43 kB)

6.5. 2020
Čestné prohlášení o neinfekčnosti dítěte
/upload/files/cestne-prohlaseni-o-neinfekcnosti-ditete/estne-prohlaseni-znovuotev.doc (Velikost: 30 kB)

5. 5. 2020
Vážení rodiče,
pod odkazem níže se skrývá manuál, který je přímo od MŠMT pro znovuotevření mateřské školy a dodržování hygienických pravidel v MŠ a bezpečného chování v době mimořádného opatření.
/upload/files/ochrana-zdravi-v-dobe-covid-19/ochrana-zdravi-ms.pdf (Velikost: 1.07 MB)

1. 5. 2020
Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádným opatřením-Covid 19 se ruší ozdravný pobyt v Chotěticích. V nejbližší době očekávejte vrácení peněz v celé výši na číslo účtu z kterého byly poslány.
Děkujeme za pochopení a moc se těšíme na viděnou!
Stanislava Holovská

25. 3. 2020
Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
 2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021?lang=1

                           


19. 3. 2020 Úplata za školné v době uzavření MŠ z důvodů mimořádného opatření
/upload/files/uplata-za-skolne-v-obdobi-uzavreni-ms/plata-brezen-2020.pdf (Velikost: 328.44 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.